Yazı Dili ve Konuşma Dili Nedir? Bu İki Dil Arasındaki Farklar Nedir?

Bir dilin konuşma dili ve yazı dili olmak üzere iki yönü vardır!1385684_10151776993144825_1872707676_n

Konuşma dili: Günlük hayatta diğer insanlarla konuşurken kullandığımız dildir. Bu dil, doğal olduğu için konuşurken cümlemizin kurallı olup olmadığına, kelimelerin doğru sıralanıp sıralanmadığına, söyleyişin doğru olup olmadığına pek dikkat etmeyiz. Bu sebeple zaman içinde, bölgeden bölgeye değişen birtakım söyleyiş farklılıkları ve kelime farklılıkları ortaya çıkar. Bu farklılıkların tarihî süreç içinde, bölgelere göre geçirdiği maceradan o dilin lehçeleri ortaya çıkar.

Yazı dili: Adından anlaşılacağı üzere yazıda kullanılan dildir. Dilde birliği, anlaşma kolaylığını sağlamak için kullanılan kitap dilidir, kültür dilidir, edebî dildir. Konuşma dilinin her bölgenin doğal, günlük dili olmasına karşılık yazı dili, okuma yazmada kullanılan ortak dildir.

Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar :

– Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır.
– Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir dildir.
– Yazı dilinde kurallar varken konuşma dilinde yoktur.
– Yazı dilinin kullanım sahası konuşma diline göre daha geniştir.
– Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili göstermez.

Türkiye’nin ilk ve tek Medya Koçu Hakan Öztürk tarafından ; spiker ve sunucu adaylarına; Etkili Konuşma, hareket ve beden dili kullanımı, ses ve nefes kontrolü, diksiyon, röportaj ve haber yazma teknikleri gibi eğitimlerin yanısıra spikerleri ve sunucuları birebir yayın ortamına hazırlayacak teknik eğitimler verilir. Hakan Öztürk Medya Koçluğu Stüdyosu‘nda verilen spikerlik ve sunuculuk eğitimlerinde, özellikle prompter ve kamerayla yapılan çalışmalarda öğrencilerin deneyim kazanması ve pratik yapması amaçlanmaktadır. Kısacası bir spiker adayının ihtiyacı olan tüm eğitim ve pratik Medya Koçu Hakan Öztürk tarafından bireysel olarak verilmekte ve kendisi  hedefinize giden yolda size rehberlik etmektedir.

Detaylı bilgi için ; www.medyakocu.com  0 505 716 23 88 – 0 216 700 24 19 

Profesyonel Spikerlik Yazıları