Trt’de Nasıl Spiker Olunur?

, , Leave a comment

Birçok spiker adayının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu TRT’de nasıl spiker olunacağıdır. Aşağıdaki yazımızda TRT’de nasıl spiker olabileceğinizi anlatmaya çalıştık.

TRT zaman zaman kadrolu spiker ihtiyacı için işe alım ilanları vermektedir. Kurumun web sitesinden duyurulan bu ilanlar kısa sürede diğer mecralarda da paylaşılmaktadır. Genelde tüm işe alımlarda şu özellikler ilk olarak aranmaktadır;

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 35 yaşını aşmamış olmak,

9. Herhangi bir lisans programından mezun olmak, (bu madde bazı branşlara göre değişiklik gösterebilmekte, üniversitelerin farklı bölümlerinden aday kabul edilmektedir.)

10. Kurumun yapacağı sınavdan başarılı puan almak,

11. Sınavda başarılı olan adayların KPSS puanı sıralamasına göre alım yapılmaktadır.

Sınava ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. En az 70 puan almış olma şartı aranır.

En yüksek puandan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

 

Leave a Reply