Spikerlik Ve Sunuculukta Diksiyon ve Telaffuz

, , Leave a comment

1383334_10151768402039825_306773895_n

Spikerlik Ve Sunuculukta Diksiyon & Telaffuz

Güzel ve etkili konuşmak üzere seçilen dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşmaya yardımcı diğer unsurlarla beraber  (sesin uyumu, vurgu, ton, tonlama, durak, üslup, jest ve mimikler, tavır vb.) uyumlu bir biçimde kullanabilme sanatına diksiyon denmektedir. Diğer bir ifade ile diksiyon, anlamlı ve alımlı söz söyleme sanatıdır.
 Diksiyonu düzgün olan kimse, diğer insanlarla konuşurken kendisini daha rahat ve güvende hisseder. Herhangi bir toplulukta varlığını hissettiren, sözü dinlenen bir birey olmak ise insanda öz güven duyguları uyandırır. Bu durum ise insanı mutlu ve huzurlu kılar.
     Diksiyon ya da Türkçe karşılığı ile telaffuz; harfleri ve heceleri yutmadan, kelimeleri doğru söylemektir. Kelime ve harflerin dinleyici tarafından kolay ve doğru olarak algılanabilmesi için özellikle ünsüz harflerin doğru telaffuz edilmesi gerekir. Etkili ve güzel konuşmak için, seslerin doğru çıkarılması çok önemlidir.
 

Leave a Reply