Spikerlik ve Sunuculuk Mesleğinde Konuşma Nasıl Olmalıdır?

, , Leave a comment

1267229_10151741576779825_1283459853_o

Spikerlik mesleğinin özü güzel Konuşmaktır. “konuşma” Latincede conversari sözcüğünden gelir, anlamı ise; konmak, konaklamak demektir. Bu kavramdan İngilizce ve Fransızcada conversation, İtalyancada conversazione sözcükleri türemiştir. Eski Türkçedeki kongşu (komşu) sözcüğünden, bugünkü konuşma sözcüğüne gelinmiştir. Burada kongşu sözcüğü Türkçe kon, konakla sözcüklerinden türemiş ve zamanla konuş, konuşmak sözcükleri ortaya çıkmıştır. Spikerlik veya sunuculuk yapan herkesin bilmesi gereken bu konuyu biraz daha açmak gerekirse;

Konuşma; insanı diğer canlılardan ayıran düşünme, karşılaştırma yapabilme gibi özelliklerinin, sesler yardımıyla dışa vurulmasıdır. Konuşma, insanoğluna yaratılışıyla birlikte bağışlanmış bir özelliktir, ancak bu özelliğin ortaya çıkabilmesi için insanın önce biyolojik sonra sosyokültürel gelişime ihtiyacı bulunmaktadır. İnsan, öğrenmek ve öğretebilmek, toplum içinde yaşayabilmek için konuşmaya ihtiyaç duyar. Spikerlik veya sunuculukta doğru konuşmak çok önemlidir.

Spikerlik ve Sunuculukta konuşmanın ana malzemesi sözcüktür, o nedenle sözcüklerin sağlam ve sağlıklı olması gerekir. Yani telaffuzunun anlaşılır, vurgusunun doğru, tonlamasının anlamlı olması gerekir. bunlardan yoksun bir kişi spikerlik veya sunuculuk yapmamalıdır.

Konuşma başka bir görüş açısından inceliğin, olgunluğun, güzelliğin, zarafetin, zekanın ve kültür düzeyinin açık bir gösterişi olarak ifade edilebilir.

Konuşmanın doğuştan gelen bir nitelik olduğunu ileri süren görüşün aksine, güzel konuşma ise doğuştan gelen bir yetenek değildir. Bu, bir spor dalı gibidir. Herkes, istediği takdirde yeteri kadar, kendi başarısını yaratacaktır. Spikerlik veya sunuculuk yapmak isteyenler için Spikerlik kurslarında bu konu ile ilgili bilgiler en iyi şekilde verilmektedir.

İyi bir konuşmacının ya da diğer adı ile spikerin, her şeyden önce anadili konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olması ve bunu iyi kullanabilmesi, açık ve anlaşılır bir dil ile konuşması gerekir. Spikerlik veya sunuculukta en önemli şey Konuşmacının söylediklerine her şeyden önce kendisi inanmış olmalıdır. İyi konuşmacı olmak için, aynı zamanda iyi bir dinleyici de olmak gerekir. Konuşmacı, konuk veya dinleyicilerine değer verdiğini hissettirebilmeli, hitap kelimesi olarak nezaketen “sen” yerine “siz” sözcüğünü tercih etmeli, argo kelimeler kullanılmamalı, yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. Çoğu iyi konuşmanın karakteristik özelliği bilgi verici, eğlendirici, ikna edici olması, dinleyicilerin istek ve beklentilerine cevap vermesidir.

Konuşma eyleminin görsel davranış, ses, dil ve zihinsel etkinlik olmak üzere dört ögesi bulunmaktadır.

Spikerlik mesleğini yapacaksak , en önemli kural anlaşılır, inandırıcı, güvenilir ve etkileyici olmaktır. Bunu sağlamak için araçlarımız doğru soluk, doğru ses, doğru duraklama, doğru yorumlama, doğru üslup, doğru telaffuz, doğru tonlama, doğru vurgulama, konuşma dilinin kurallarına uymaktır. Doğru ve güzel konuşmanın en önemli kuralı, konuşma dilinin kurallarını bilmektir.

Konuşmanın temel ögeleri; ses, dil, diksiyon, vurgulama, duraklama, tonlama, yorumlama, üslup olarak belirtilebilir ve bu ögelerin teker teker incelenmesinde fayda bulunmaktadır.

Uzun yıllardır medya sektörüne spiker ve sunucu yetiştiren ve aynı zamanda “spiker fabrikatörü” olarak da bilinen Hakan ÖZTÜRK, kurucusu olduğu kendi adını taşıyan Hakan Öztürk Medya Eğitim Merkezi‘ni devrettiği güne kadar bu sektöre sayısız spiker ve sunucu kazandırmıştır. Ve kendisi artık sektörde bulunduğu ve edindiği 25 yılın birikimiyle yeni Hakan Öztürk Medya Koçluğu Stüdyosu‘nda kişiye özel bireysel eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek Medya Koçu olma özelliğini taşıyor. Eğer siz de spikerlikle ilgili bir eğitim ya da kurs almayı planlıyorsanız Medya Koçu Hakan Öztürk‘e danışmadan karar vermeyin.

Detaylı bilgi için ; www.medyakocu.com  0 505 716 23 88 – 0 216 700 24 19

 

Leave a Reply